رئیس هیئت مدیره شرکت تولید ادوات کشاورزی «برچین‌کار»، خاطرنشان کرد: این شرکت با بهره‌گیری از توانمندی متخصصین داخلی در راستای پیشبرد اهداف بلندمدت خود که همانا خودکفایی کشور است تاکنون موفق به تولید محصولاتی از قبیل چاپر دو ردیفه ذرت با ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه در سال، موور برداشت علوفه با ظرفیت ۴۰۰۰ دستگاه در سال، بیلر (پرس کننده کاه و علوفه) با ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه درسال، روتیواتور ۲۴ پره گلدونی (گاوآهن چرخشی) با ظرفیت ۲۰۰۰ دستگاه در سال و کاه خردکن با ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه در سال شده است.