انتقاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کندی روند تکمیل بیمارستان ماهفروجک

انتقاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کندی روند تکمیل بیمارستان ماهفروجک

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران باانتقاد از تخصیص و تزریق اعتبارات قطره چکانی در تمکیل بیمارستان یک‌هزار و ۱۰۰ تختخوابی ماهفروجک ساری ، گفت که با ادامه این روند تکمیل این طرح تا ۲۰ سال دیگر هم امکان‌پذیر نیست.