ردِ آنتی‌بیوتیک‌های انسانی در مراکز پرورش دام‌وطیور مازندران/پای شبکه قاچاق در میان است!

ردِ آنتی‌بیوتیک‌های انسانی در مراکز پرورش دام‌وطیور مازندران/پای شبکه قاچاق در میان است!

عرضه گسترده آنتی‌بیوتیک‌های انسانی در مراکز پرورش دامی مازندران و پای ثابت داروهای انسانی در کشفیات قاچاق از انبارهای احتکار حوزه دامی، حاکی از وجود یک باند شبکه‌ای قاچاق این دارو در سطح استان دارد؛ هر چند حاشیه سود این داروها به دلیل برخورداری از یارانه دولتی، دندان دلالان را تیزتر کرده است اما استفاده