«این در به آن در!»چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداریم/پای حمایت دولت از کارفرمایان می‌لنگد

«این در به آن در!»چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداریم/پای حمایت دولت از کارفرمایان می‌لنگد

در حالی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده موجی از شعف را در جامعه کارگری به همراه داشت که موجی از نگرانی را برای کارفرمایان به همراه داشت؛ عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت برای جبران بخشی از هزینه‌های وارده به فعالان تولیدی موجب شده است تا بدنبال عدم توانایی بنگاه‌های