موزه‌گردی به وقت نوروز/سفری مهیج از دل مازندران به قلب تاریخ

موزه‌گردی به وقت نوروز/سفری مهیج از دل مازندران به قلب تاریخ

در یک سفر کوتاه به دل تاریخ، به شناخت موزه‌های مازندران می‌پردازیم تا شاید موزه‌گردی هم مانند طبیعت‌گردی در بین مسافران نوروزی این دیار، مرسوم شود. به گزارش تیتر شمال؛ مجتبی قربانی- هر چند جاذبه‌های خدادادی مازندران از جنگل و دریا گرفته تا دشت و کوه، گردشگران بسیاری از نقاط دور و نزدیک کشور حتی