توضیحات هیات کشتی مازندران درباره اظهارات علیرضا دبیر

توضیحات هیات کشتی مازندران درباره اظهارات علیرضا دبیر

رئیس هیات کشتی مازندران اظهارات علیرضا دبیر درباره کشتی این استان را که در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر و باعث انتقاد شهروندان مازندرانی شد ، تقطیع شده دانست و خواستار همدلی بیشتر برای کمک به کشتی مازندران شد. به گزارش تیتر شمال؛ ویدیوی اظهارات رییس فدراسیون کشتی در باره وضعیت کشتی مازندران اگر