بازرسان سال دوم خانه مطبوعات مازندران مشخص شد/مدیرمسئول تیترشمال در جمع منتخبان

بازرسان سال دوم خانه مطبوعات مازندران مشخص شد/مدیرمسئول تیترشمال در جمع منتخبان

با برگزاری دور دوم انتخابات، بازرسان سال دوم خانه مطبوعات و رسانه‌های استان مازندران در دوره هشتم مشخص شدند. به گزارش تیتر شمال؛ انتخابات تعیین بازرسان خانه مطبوعات مازندران که به دلیل به به حد نصاب نرسیدن دور نخست آن به مرحله دوم کشیده شده بود طی روز جاری برگزار شد. این انتخابات که از