اویس:تأخیر نوبت دوم واکسن استرازنکا و اسپوتنیک تا ۶ ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند

اویس:تأخیر نوبت دوم واکسن استرازنکا و اسپوتنیک تا ۶ ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: براساس پروتکل‌ها، یک کمیته علمی در کشور وجود دارد که در خصوص تأخیر واکسن‌ها می‌تواند نظر دهد که بر این اساس تأخیر نوبت دوم واکسن استرازنکا و اسپوتنیک تا ۶ ماه مشکلی ایجاد نمی‌کند. به گزارش تیتر شمال؛ قاسم اویس درخصوص تزریق واکسن کرونا در استان اظهارکرد: