نوائی: فصل صید تا ۲۰ فروردین‌ماه تمدید شد

نوائی: فصل صید تا ۲۰ فروردین‌ماه تمدید شد

در حالی بنا بر رسم هرساله امروز فصل صید برای صیادان مازندرانی به پایان می‌رسد و ماهیگیران آخرین تور خود را به دریا انداختند که موافقت تمدید فصل صید تا 20 فرودین‌ماه، ماهیگیران را تا 5 روز دیگر مسافر دریا خواهد کرد.؛