عامل انسانی؛ دلیل حریق درخت چند صدساله در آمل

عامل انسانی؛ دلیل حریق درخت چند صدساله در آمل

جانشین فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه ساری گفت: کم‌توجهی موجب شد پای حریق به طبیعت باز شود. به گزارش تیتر شمال؛ خبر آتش زدن درخت چند صد ساله در آمل درحالی دست به دست می‌چرخد که روز طبیعت نزدیک است و ازطرفی در ارتباط با روزهای گرم بهاری در