عدم سند راهبردی جامع بزرگ‌ترین چالش مازندران/پای جریان فساد اداری را قطع خواهیم کرد/در انتصابات تسلیم فشارها نمی‌شویم

عدم سند راهبردی جامع بزرگ‌ترین چالش مازندران/پای جریان فساد اداری را قطع خواهیم کرد/در انتصابات تسلیم فشارها نمی‌شویم

استاندار مازندران با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی این استان آن است که ما یک سند دقیق راهبردی در مازندران که قابلیت تغییر نداشته باشد نداریم تا مدیران استانی از آن ریل توسعه‌ای خارج نشوند؛ گفت: متاسفانه در ساختار ادرای مازندران یک فساد نهفته‌ای وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این استان برخوردار، سر بلند