روستاگردی به وقت نوروز/ییلاقات مازندران فرصتی برای پرسه در بهشت!

روستاگردی به وقت نوروز/ییلاقات مازندران فرصتی برای پرسه در بهشت!

هر چند روستاها در این عصر، به بکری سابق نیستند اما حال و هوای روستایی و نوستالژی شیرین پرسه در روستا، گمشده شهرنشینان است. هر چند مازندران مهد نقاط گردشگری طبیعی محصور در جنگل و دریا است اما روستاهای زیبا و شگفت هم در مازندران کم نیستند، که پشت جاذبه‌های متعدد استان، مستورند… به گزارش