تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی سد فینسک در لحظه‌های آخر دولت!/یک و نیم سال تلاشی که داشت یک شبه بر باد می‌رفت!

تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی سد فینسک در لحظه‌های آخر دولت!/یک و نیم سال تلاشی که داشت یک شبه بر باد می‌رفت!

در حالی که پس از یک سال و نیم تلاش نمایندگان مازندران در مجلس، سرانجام موافقت با توقف احداث سد فینسک به سرانجام رسیده بود، اما انتشار خبر تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی نماینده سمنان، آن هم در روزهای واپسین کار دولت، نزدیک بود تمام رشته‌ها را پنبه کند! به گزارش تیتر شمال؛