پارک اکو در گرو یک بدهی!/کاسه صبر تامین اجتماعی لبریز شد

پارک اکو در گرو یک بدهی!/کاسه صبر تامین اجتماعی لبریز شد

بدهی‌های میلیاردی شاید بزرگ‌ترین مشکلی است که شهرداری ساری مدت‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، معضلی که شاید با سوء مدیریت و اهمال در ادوار گوناگون حالا چون تاولی می‌ماند که سر باز کرده است؛ شاید عدم حرکت مدیریت شهری طی سالیان متمادی به سمت یک شهرداری درآمدزا، پاشنه آشیل شرایط بحرانی امروز باشد،