ترک ورشکستگی بر عمارت شهرداری ساری

ترک ورشکستگی بر عمارت شهرداری ساری

گرداب بدهکاری‌ها و تعهدات مالی به جا مانده در شهرداری ساری روز به روز عمیق‌تر می‌شود و دست مدیران این نهاد را بیشتر از پیش خالی می‌کند؛ تا جایی که حالا تأمین اجتماعی مازندران برای دریافت مطالبات خود به سمت اخذ حکم تأمین اموال و فروش دارایی‌های این نهاد روی آورده است. به گزارش تیتر