شهرگردی؛ ظرفیت مغفول‌مانده مدیریت شهری در مازندران/ لطفاً بلدوزرها را از بافت کهن دور کنید!

شهرگردی؛ ظرفیت مغفول‌مانده مدیریت شهری در مازندران/ لطفاً بلدوزرها را از بافت کهن دور کنید!

شهرگردی یکی از جاذبه‌های گردشگری در تمام دنیا و حتی ایران است که متاسفانه در استان مازندران، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و سهم ناچیزی از گردشگری را در استان به خود اختصاص داده است.؛