کریمی: تصمیمات جدید درباره طرح صیانت سال آینده گرفته می‌شود

کریمی: تصمیمات جدید درباره طرح صیانت سال آینده گرفته می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تا به امروز تصمیمی جدیدی در خصوص طرح صیانت از سوی مجلس گرفته نشده است؛ گفت: مقرر شد تا بعد از بودجه و پس از تعطیلات نوروزی، تصمیم جدیدی راجع به طرح صیانت از سوی مجلس اخذ شود. علی کریمی‌فیروزجایی در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر شمال؛ در خصوص