رهگشای: ۱۱۸هزار مازندرانی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند

رهگشای: ۱۱۸هزار مازندرانی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند

معاون اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت که تاکنون ۱۰ هزار نفر از متقاضیان خانه در طرح نهضت ملی مسکن استان آورده نقدی ۳۰ میلیون تومانی خود را تامین و به حساب اعلام شده وزارت واریز کرده‌اند. به گزارش تیتر شمال؛ سید عباس رهگشای روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود که