جریمه در انتظار عرضه کنندگان مرکبات نارس به بازار

جریمه در انتظار عرضه کنندگان مرکبات نارس به بازار

سودجویانی که مرکبات نارس را در بازار عرضه می‌کنند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. به گزارش تیتر شمال؛ ایزدی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران،  با بیان اینکه مهمترین شاخص در تعیین زمان برداشت مرکبات، نسبت قند و اسید میوه است، گفت: میزان قند و اسید میوه در نارنگی‌های پیش رس اوایل مهرماه متناسب