مناطق آزاد؛ رویای شیرین یا کابوس تلخ؟

مناطق آزاد؛ رویای شیرین یا کابوس تلخ؟

در حالی ایجاد مناطق سه گانه آزاد در مازندران مدت‌ها است به یک رویای شیرین در میان مردم، رسانه‌ها و مسئولان استانی مبدل شده است که اساتید دانشگاهی و کارشناسان با ارائه ایراداتی، مخالف تحقق این مطالبه گسترده در شرایط کنونی هستند؛ تقابل میان موافقان و مخالفان در حالی ادامه دارد که نمایندگان بدنبال رفع