منطقه آزاد؛ تهدید یا فرصت؟/ وقتی شنا «خلاف رود» ممنوع می‌شود!

منطقه آزاد؛ تهدید یا فرصت؟/ وقتی شنا «خلاف رود» ممنوع می‌شود!

در حالی هجمه‌ها، طی سالیان اخیر هم از سوی مردم و هم از سوی رسانه‌ها به شدت به سمت تحقق مناطق آزاد سه گانه پیش رفته است که مخالفت با این مطالبه عمومی از سوی نمایندگان به منزله ترد شدن از سمت مردم است و لذا کسی حتی به ذهنش هم «شنا کردن در خلاف