صیادان مازندران چشم‌انتظار تخصیص ۱۰۰ میلیاردی سفر هیئت دولت به شرکت‌های تعاونی/«تعدیل» تنها راه نجات ماهیگیران

صیادان مازندران چشم‌انتظار تخصیص ۱۰۰ میلیاردی سفر هیئت دولت به شرکت‌های تعاونی/«تعدیل» تنها راه نجات ماهیگیران

مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی ماهیگیران پره مازندران با بیان اینکه متاسفانه استان مازندرن از طرح تعدیل جامعه صیادی استان‌های شمالی جا مانده است و این امر شرکت‌ها را به ورطه ورشکستگی کشانده است؛ گفت: ما چشم‌انتظار تحقق مصوبه تخصیص اعتبار 100 میلیاردی وزیر کشاورزی در سفر اخیر هیئت دولت به مازندران برای نجات و احیای این حرفه هستیم.؛