تزریق ۲ دوز واکسن ملاک سفرهای نوروزی/ بررسی آثار روانی و اجتماعی کرونا

تزریق ۲ دوز واکسن ملاک سفرهای نوروزی/ بررسی آثار روانی و اجتماعی کرونا

وزیر کشور گفت: در حال حاضر تزریق ۲ دوز واکسن در سامانه برای سفرهای نوروزی ملاک عمل است اما در ستاد ملی کرونا تاکید شد که تزریق دُز سوم واکسن مورد توجه قرار گیرد. به گزارش تیتر شمال؛ احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز