مازندران جویای استانداری در قامت یک وزیر/ استانی که باید به داد کشور برسد، خود نیاز به دادرس دارد

مازندران جویای استانداری در قامت یک وزیر/ استانی که باید به داد کشور برسد، خود نیاز به دادرس دارد

استانی پرظرفیت با استعدادهایی جامع و کم نظیر، برای شکوفایی خود و رفع معضلات کشور نیاز به استانداری در قدوقواره یک وزیر دارد تا بتواند همه توانمندی‌های انسانی و خدادادی مازندران را بر یک محور گرد آورد. به گزارش تیتر شمال؛ به جرات باید گفت که استانی در کشور بمانند مازندران نمی‌توان یافت که همه