اعطاء 300 میلیارد ریال تسهیلات 16 واحد تولیدی در شهرک صنعتی کیاسر تصویب شد

اعطاء 300 میلیارد ریال تسهیلات 16 واحد تولیدی در شهرک صنعتی کیاسر تصویب شد

به گزارش تیترشمال؛ سومین جلسه کارگروه احیاء و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی شهرکها و نواحی صنعتی استان به ریاست خیریانپور، معاون همآهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، با محوریت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کیاسر برگزار شد. ‎ حسن خیریانپور در این جلسه که با حضور امینی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، فانی، رئیس سازمان صمت و