فیلم| شتاب پروژه‌های سد سازی مازندران با افزایش اعتبارات در دولت سیزدهم

فیلم| شتاب پروژه‌های سد سازی مازندران با افزایش اعتبارات در دولت سیزدهم

به گزارش تیتر شمال؛ حیدر داودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره دستاوردهای دوساله دولت سیزدهم در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: برای اجرای سازه‌های آبی اعتبارات بسیار خوبی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دریافت کنیم؛ به‌طوری‌که اعتبار مصوب از ۴۰۰ میلیارد به یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. وی به بحث سدسازی در