منابع آبی موجود با نیازهای آبی محصولات کشاورزی همخوانی ندارد / لزوم افزایش بهره‌وری مصرف آب و مدیریت صحیح برای عبور از بحران کم آبی

منابع آبی موجود با نیازهای آبی محصولات کشاورزی همخوانی ندارد / لزوم افزایش بهره‌وری مصرف آب و مدیریت صحیح برای عبور از بحران کم آبی

به گزارش تیتر شمال؛ حسن عنایتی کلیجی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه ستاد بحران کم آبی گفت: کشاورزی وابستگی مستقیم به شرایط اقلیمی دارد و در چند سال اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم. وی افزود: عوامل اثرگذار در حوزه تولید محصولات کشاورزی نیازمند مدیریت صحیح است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با