جلوگیری از افزایش بی رویه و بلاوجه خدمات دولتی یک ضرورت است

جلوگیری از افزایش بی رویه و بلاوجه خدمات دولتی یک ضرورت است

به گزارش تیتر شمال؛ علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های خدمات دولتی یکی از دلایل مهم رشد تورم است، افزود: جلوگیری از افزایش بی رویه و بلاوجه خدمات دولتی ضرورت دارد. وی، رشد تورم را دارای تبعات فرهنگی دانست و افزود: افزایش تورم در جامعه فرهنگ عمومی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد