افزایش تولید و رفع مشکل تأمین آب مصرفی واحدهای بخار نیروگاه نکا

افزایش تولید و رفع مشکل تأمین آب مصرفی واحدهای بخار نیروگاه نکا

به گزارش تیتر شمال؛ نوراله ادبی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در روزهای آغازین اوج مصرف از ابتدا تا دهم خرداد متوسط سطح آب تانک ذخیره واحدهای بخار به ۴۰ درصد و سطح آب استخر تصفیه خانه به زیر ۲۰ درصد یعنی پایین تر از حد نرمال خروج پمپهای تغذیه کننده کاهش یافته بود، همچنین