تهاجم سازمان‌یافته به اقدامی مسئولانه در مازندران/جریان شناسی حلقه مفقوده رخدادهای اجتماعی است

تهاجم سازمان‌یافته به اقدامی مسئولانه در مازندران/جریان شناسی حلقه مفقوده رخدادهای اجتماعی است

به گزارش تیترشمال؛ موضوع وقتی در سطح گسترده شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص از سوی جریان‌های فساد و فحشاء نشر یافت که در آن کلیپ یک خانم معلم جوان در کلاس ابتدایی اقدام به ایجاد زمینه خواندن ترانه‌ای می‌کند که در آن از انواع منکرات یاد می‌شود و عملاً برای دانش‌اموزان و هر مخاطب دیگر جرآت ارتکاب به منکرات