ماجرای آب رفتن کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها تا کارت‌هایی که در داشبورد مالکان خاک می‌خورند!

ماجرای آب رفتن کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها تا کارت‌هایی که در داشبورد مالکان خاک می‌خورند!

به گزارش تیتر شمال؛ حذف یا همان محدودیت کارت سوخت جایگاه‌های عرضه موجب گلایه‌مندی مردم شده است و منتظرماندن پشت صف کارت و یا دست خالی برگشتن از جایگاه‌های عرضه از مواردی است که بر تشدید این گلایه‌ها، دامن زده است. چندماهی از الزام استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت شخصی در جایگاه‌های عرضه کشور می‌گذرد و با