سازمان برنامه و بودجه به الویت‌ شهرستان‌ها توجه کند

سازمان برنامه و بودجه به الویت‌ شهرستان‌ها توجه کند

به گزارش تیتر شمال؛ احمد توکلی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران، صبح امروز با انتقاد از سطح موضوعات مطرح شده در این جلسه، اظهار کرد: جایگاه شورای برنامه ریزی بالا است، و نقش شورای برنامه ریزی استان، هدایت و ریل گذاری مسیر پیشرفت و توسعه استان می‌باشد. وی با بیان اینکه نیازهای اولویت‌دار