اصلاح الگوی مصرف برق در گرو نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در خانوارها

اصلاح الگوی مصرف برق در گرو نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در خانوارها

به گزارش تیتر شمال؛ مجتبی قربانی- در حالی یکم تا هفتم تیرماه هر سال، بعنوان هفته مدیریت مصرف نامگذاری شده است که نخستین روز از این هفته طی سال جاری به نام مدیریت مصرف برق و خانواده نامگذاری شده است؛ بر این اساس در این یادداشت توجه شما مخاطبان گرامی را به اهمیت نقش خانوار در