کام تلخ مردم از تسهیلات تا دل پر تولیدکنندگان از سودهای کمرشکن/با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود!

کام تلخ مردم از تسهیلات تا دل پر تولیدکنندگان از سودهای کمرشکن/با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود!

با نگاه به گذشت نزدیک به چهار دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشوردر می‌یابیم که هنوز مواد و بندهای آن، آن‌گونه که مورد انتظار قانون‌گذاران بود، اجرایی نشده است؛ تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، رقابت برای دریافت سودهای بیشتر، عدم استقلال بانک مرکزی، خلأهای قانونی و پا پس کشیدن دولت و مجلس در