تکذیب دستگیری دو تن از مدیران استانداری مازندارن

تکذیب دستگیری دو تن از مدیران استانداری مازندارن

در پی انتشار خبر دستگیری دو تن از مدیران کل ستادی استانداری مازندارن، دادگستری مازندران صحت این موضوع را تکذیب کرد. به گزارش تیتر شمال؛ در پی انتشار خبری مبنی بر دستگیری دو تن از مدیران استانداری مازندران در فضای مجازی و رسانه های غیرمعتبر ابعاد انتشار این خبر و محتوای آن توسط مسئولین قضایی