جنگل ایزدشهر نور در تیررس قاچاقچیان چوب

جنگل ایزدشهر نور در تیررس قاچاقچیان چوب

برداشت غیرمجاز چوب از جنگل‌های ایزدشهر در شهرستان نور که طی سال‌های اخیر بارها خبرساز شده بود به گفته برخی شهروندان بنا بر مشاهدات همچنان از بعضی مناطق توسط گروه مشخصی از افراد در حال انجام است. اما مسئولان می‌گویند این برداشت‌ها به صورت محسوسی کاهش یافته و چندان گسترده نیست. به گزارش تیتر شمال؛