وفایی‌نژاد: خبازان در اولویت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر صنفی قرار گیرند

وفایی‌نژاد: خبازان در اولویت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر صنفی قرار گیرند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تاکید بر قرار گرفتن خبازان در الویت واکسیناسیون گروه‌های پرخطر صنفی، گفت: ضرورت دارد مراجع ذیربط نسبت به تعیین اولویت برای واکسیناسیون نانوایان، کارخانجات آردسازی، حمل و نقل و همچنین همکاران غله اقدام کنند.   به گزارش تیتر شمال؛ عباسعلی وفائی‌نژاد طی گفت‌وگویی با تاکید بر قرار گرفتن