اینجا ناجیان، منجی ندارند/ جای خالی اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های دریا در استان‌های شمالی

اینجا ناجیان، منجی ندارند/ جای خالی اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های دریا در استان‌های شمالی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان اینکه ناجیان غریق استان مازندران طی این مدت زحمت فراوانی کشیدند و گلایه‌هایشان نیز به حق است و ما می‌پذیریم؛ گفت: متاسفانه ردیف اعتباری ملی و استانی برای پرداخت حقوق ناجیان غریق، دیده نشده است، لذا از زمانی که مصوب گرفته می‌شود تا زمان پرداخت،