لحظه‌شماری تجار و تولیدکنندگان برای آغاز دولت سیزدهم

لحظه‌شماری تجار و تولیدکنندگان برای آغاز دولت سیزدهم

فعالان اقتصادی توسعه کشور را در گروه توسعه صنعتی می‌دانند و تنها راه نجات کشور از دست مشکلات اقتصادی را توجه به مشکلات صنایع و حرکت در مسیر تحقق شعار سال عنوان می‌کنند. به گزارش تیتر شمال؛ توسعه اقتصادی یکی از وعده‌های مهم دولت دوازدهم بود چرا که کابینه دولت دوازدهم این وعده‌ها را در