خبرنگار مازندرانی حائز رتبه دوم جشنواره ملی «کتابخوان و رسانه» شد

خبرنگار مازندرانی حائز رتبه دوم جشنواره ملی «کتابخوان و رسانه» شد

مجتبی قربانی خبرنگار مازندرانی در جشنواره ملی «کتابخوان و رسانه» حائز رتبه دوم بخش گفت‌وگوی این جشنواره شد. به گزارش تیتر شمال؛ مراسم اختتامیه نخستین دوره جشنواره «کتاب خوان و رسانه» همزمان با روز خبرنگار و با گرامیداشت یاد امیرحسین فردی، نویسنده و روزنامه نگار فقید، یکشنبه ۱۷ مردادماه با حضور علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های