سدی با هزار اما و اگر/ آیا فینسک بلای جان کشاورزی می‌شود؟

سدی با هزار اما و اگر/ آیا فینسک بلای جان کشاورزی می‌شود؟

براساس اعتقاد کارشناسان با دلایل مهم و کارشناسی،ساخت سد فینسک با هدف انتقال آب به سمنان نه تنها بحران آب در سمنان را حل و فصل نمی‌کند بلکه موجب تشدید بحران در مقصد انتقال آب هم می‌شود که از اهمیت آن نمی‌توان گذشت؛ با این وجود اجرای عملیات احداث این سد باتوجه به همه مشکلات