شهیدی‌فر: برداشت ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری مازندران/برنج‌کاران و شالیکوبی‌داران از عرضه برنج به بازار خودداری نکنند

شهیدی‌فر: برداشت ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری مازندران/برنج‌کاران و شالیکوبی‌داران از عرضه برنج به بازار خودداری نکنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تا کنون برداشت نزدیک به ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری مازندران، انجام شده است؛ گفت: ما از تمامی برنج کاران و کارخانجات تقاضا داریم که از عرضه برنج به بازار خودداری نکنند و با اینکار موجب ایجاد تنش در بازار و تبعات بعدی نشوند. به گزارش تیتر