شوک قیمت برنج در سرزمین شالی‌ها/ زخم کاری گرانی روی سفرهای خالی!

شوک قیمت برنج در سرزمین شالی‌ها/ زخم کاری گرانی روی سفرهای خالی!

قدرت خرید مردم امسال کمتر از سالهای گذشته شده است و این افزایش قیمت هنوز شوکی برای خانوادهاست که در نهایت او را وادار می کند یا برنج را حذف کند و یا برنج بی کیفیت تر خارجی قانع شود. به گزارش تیتر شمال؛ هوش و حواس را بوی عطرش می برد، آنقدر دلنشین که