اعمال محدودیت کرونایی در ۷ شغل/ مشاغل به شرط رعایت پروتکل‌ بهداشتی مجاز به فعالیت هستند

اعمال محدودیت کرونایی در ۷ شغل/ مشاغل به شرط رعایت پروتکل‌ بهداشتی مجاز به فعالیت هستند

اتاق اصناف ایران ضمن قدردانی از تدبیر و همکاری مدیران تشکلهای صنفی و تمامی اصناف در سراسر کشور در اجرای اعمال محدودیت های کرونایی و تعطیلی واحدهای صنفی طی شش روز مورد نظر ، بر لزوم هوشیاری بیشتر اصناف در رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی تاکید کرده و به اطلاع میرساند از روز یکشنبه مورخ