محسنی:ماهیت پلید آمریکا در ارسال محموله واکسن آلوده به ژاپن آشکار شد

محسنی:ماهیت پلید آمریکا در ارسال محموله واکسن آلوده به ژاپن آشکار شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ماهیت و ذات پلید آمریکا در ارسال محموله واکسن آلوده به ژاپن برای دنیا مشخص شد گفت: آمریکا با این اقدام و به خطر انداختن جان مردم ماهیت پنهان خود را به مردم دیگر کشورها به خوبی نشان داد. به گزارش تیتر شمال؛  محمدعلی محسنی بندپی در