استاندار سابق مازندران رئیس سازمان انرژی اتمی شد

استاندار سابق مازندران رئیس سازمان انرژی اتمی شد

طی حکمی از سوی رئیس جمهور، محمد اسلامی استاندار سابق مازندران به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد. به گزارش تیتر شمال؛ آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی طی حکمی مهندس محمد اسلامی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. محمد اسلامی متولد ۱۳۳۵