محمدی:هیچ مشکلی در تامین گاز مایع مورد نیاز بخش بلده نداریم

محمدی:هیچ مشکلی در تامین گاز مایع مورد نیاز بخش بلده نداریم

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان نور گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و واریز سهمیه به صورت ماهانه در کارت‌های بانکی که در سامانه تجارت آسان جدید ثبت شده است مشکلی در تأمین و توزیع گاز مایع نداریم. به گزارش تیتر شمال؛ رحیم محمدی اظهارکرد: با توجه به پیگیری‌های از سوی شرکت