اصرار میرسلیم بر غیرقانونی بودن مراسم تحلیف شورای شهر ساری/ دولت جدید به تخلف انجام شده ورود پیدا کند

اصرار میرسلیم بر غیرقانونی بودن مراسم تحلیف شورای شهر ساری/ دولت جدید به تخلف انجام شده ورود پیدا کند

نائب رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برخورد دوگانه با نامه عدم تایید صلاحیت تعدادی از اعضای شورای شهر استان مازندران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: موارد انجام شده تخلف و انحراف است و امیدوارم دولت جدید قاطعانه اصلاح و اجرا کند. به گزارش تیتر شمال؛ مصائب انتخابات شورای شهر قرار