سال به سال دریغ از پارسال!/دانه بلندهای غربتی، بلای جان شالیکاران

سال به سال دریغ از پارسال!/دانه بلندهای غربتی، بلای جان شالیکاران

رنج برنج زیر سایه واردت؛ سال می‌آید و می‌رود و نه‌تنها دشواری‌ها در زراعت برنج کمتر نمی‌شود بلکه هر سال یه مشکل روی مشکلات قبلی سوار می‌شود؛ امسال هم از مشکلات گرانی و نایابی کود، سم، کارگر، سینی و بذر شروع شد و در ادامه هم به کم آبی ختم شد. به گزارش تیتر شمال؛