اویس: شتاب واکسیناسیون در مازندران با توزیع بیش از ۲۰۰هزار دز از امروز

اویس: شتاب واکسیناسیون در مازندران با توزیع بیش از ۲۰۰هزار دز از امروز

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: توزیع ۲۱۶هزار دز واکسن جدید کرونا از امروز یکشنبه در حال انجام است که تزریق آن در همه مراکز تعین شده از بعداظهر شروع می شود. به گزارش تیتر شمال؛ قاسم اویس با بیان این که واکسن های درحال توزیع شامل ۱۶۲هزار دز واکسن سینوفارم و ۵۴هزار نیز